วิธีติดตั้ง
วิธีติดตั้งแผ่นพิมพ์ลาย
SUPERIOR PRINTCRETE
การนำแผ่นไปติดตั้ง ท่านสามารถติดตั้งได้ 2 วิธี ตามลักษณะการใช้งาน
1. ปูพื้นคอนกรีต
เหมาะสำหรับที่จอดรถ, ทางรถวิ่ง, หรือที่มีการใช้งาน ค่อนข้างหนัก หรือมีการทรุดตัวของดินสูง
2. ปูพื้นทรายอัดแน่น
เหมาะสำหรับทางเท้า, ทางเดินในสวน หรือที่มีการใช้งาน ไม่หนักมาก หรือบริเวณที่อาจมีการปรับเปลี่ยนลักษณะ การใช้งานบ่อยๆ ซึ่งสามารถรื้อ หรือนำไปใช้ใหม่ได้

ข้อควรระวังและวิธีการบำรุงรักษา

1. ขณะทำการติดตั้งแผ่นพิมพ์ลาย Superior Printcrete ถ้าเปื้อนน้ำปูนให้เช็ดออก ด้วยผ้าแห้ง หรือฟองน้ำหมาดๆ ให้สะอาดทันที อย่ารอให้น้ำปูนแห้ง เพราะคราบปูนอาจติดแน่นจนไม่สามารถทำความสะอาดได้

2. ห้ามใช้น้ำยาล้างที่มีฤทธิ์เป็นกรด เช่น กรดเกลือ น้ำยาล้างห้องน้ำ

3. ห้ามใช้สีทาทับ

4. เมื่อติดตั้งแผ่นพิมพ์ลาย SUPERIOR เสร็จแล้ว จะต้องจัดหาวัสดุปกคลุมผิวหน้า เพื่อป้องกันสิ่งสกปรก อันเนื่องจากงานก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ