Printcrete Superior
คุณสมบัติแผ่นลายพิมพ์
แผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย SUPERIOR คือ แผ่นคอนกรีตที่ให้ผิวสัมผัสและสีสันที่สวยงามดุจหินธรรมชาติ ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ลายหินบนผิวคอนกรีตในขณะที่ยังไม่เซตตัว ควบคู่กับเทคโนโลยีการเคลือบผิว