หน้าหลัก

โรมันร็อค

กระเบื้อง โรมันร็อค

แฟล็ก สโตน

กระเบื้อง แฟล็กสโตน

คอบ 16

กระเบื้องคอบ 16

ArrowArrow
ArrowArrow
Slider

บริษัท สุพีเรียพริ้นต์กรีต จำกัด

เป็นผู้ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มานานกว่า 20 ปี เป็นผู้นำรุ่นแรกๆ
ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ลายบนผิวหน้าแผ่นคอนกรีต จนเกิดลวดลาย และสีสันต่างๆ สวยงาม สำหรับใช้งาน ลานบ้าน
ลานจอดรถ ถนน ทางเท้า ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับโครงการต่างๆ ในการสร้างสรรค์ความแตกต่างของพื้นในโครงการ

เกี่ยวกับเรา
เป็นผู้ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มานานกว่า 20 ปี เป็นผู้นำรุ่นแรกๆที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ลายบนผิวหน้าแผ่นคอนกรีต จนเกิดลวดลาย และสีสันต่างๆ สวยงาม สำหรับใช้งาน ลานบ้าน
ลานจอดรถ ถนน ทางเท้า ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับโครงการต่างๆ ในการสร้างสรรค์ความแตกต่างของพื้นในโครงการบริษัท ฯ ได้ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตมาโดยตลอด เพื่อลดอุปสรรคและข้อจำกัดของการผลิตเพื่อให้ได้
สินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นตามต้องการ จนได้แผ่นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายที่มีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติ สวยงามมีความคงทน
ต่อสภาพแวดล้อม
Image is not available
Slider
Image is not available
วิสัยทัศน์จาก CEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Vero quod consequuntur quibusdam, enim expedita sed quia nesciunt incidunt accusamus necessitatibus modi adipisci officia libero accusantium esse hic, obcaecati, ullam, laboriosam!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Corrupti vero, animi suscipit id facere officia. Aspernatur, quo, quos nisi dolorum aperiam fugiat deserunt velit rerum laudantium cum magnam.

Slider

We believe in SimpleCreative & Flexible Design Standards.

Headquarters:
795 Folsom Ave, Suite 600
San Francisco, CA 94107

Phone: (91) 8547 632521
Fax: (91) 11 4752 1433
Email: info@canvas.com

Copyright © 2018. Superior All rights reserved.