เกี่ยวกับเรา

Image is not available
Slider

บริษัท สุพีเรีย พริ้นต์กรีต จำกัด

เกี่ยวกับเรา

เป็นผู้ผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย มานานกว่า 20 ปี เป็นผู้นำรุ่นแรก ๆ ที่ใช้เทคนิคการพิมพ์ลายบนผิวหน้าแผ่นคอนกรีต จนเกิดลวดลาย และสีสันต่างๆ สวยงาม สำหรับใช้งาน ลานบ้าน ลานจอดรถ ถนน ทางเท้า ฯลฯ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับโครงการต่างๆ ในการสร้างสรรค์ความแตกต่างของพื้นในโครงการ

บริษัท ฯ ได้ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตมาโดยตลอด เพื่อลดอุปสรรคและข้อจำกัดของการผลิตเพื่อให้ได้ สินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นตามต้องการ จนได้แผ่นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายที่มีลักษณะใกล้เคียงธรรมชาติ สวยงามมีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม

 

We believe in SimpleCreative & Flexible Design Standards.

ที่ตั้ง :
บริษัท สุพีเรีย พริ้นต์กรีต จํากัด
186/4 ซ.รัชประชา 1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 02-911-1671-2
แฟกซ์ : 02-911-1673

Copyright © 2018. Superior All rights reserved.